Задати питання
Надіслати повідомлення:
Київ:
(066) 7062169
(098) 4019141
Херсон:
(050) 7675182
(098) 7271470
Европейский суд

Європейський суд з прав людини – одне з найвагоміших надбань сучасного демократичного суспільства. Всі країни, що ратифікували Європейську конвенцію з прав людини – визнали для своїх країн обов’язковість рішень Європейського суду з прав людини. Рішення Європейського Суду мають значення не тільки, як джерело права, але й дають підстави для перегляду рішень національними судами за заявою особи, на користь якої ухвалено Рішення.

Крім того, звернення до ЄСПЛ може забезпечити присудження компенсації у випадку встановлення Рішенням порушення прав людини та громадянина, а також відшкодування понесених витрат на правничу допомогу. Відшкодування витрат на правничу допомогу, як правило, визначається в розмірі 1000 Євро. Розмір компенсації визначається з урахуванням багатьох факторів, що включає, як і ступінь порушення прав людини та громадянина зазначених в Конвенції, так і загальні соціально-економічні чинники.

Звернення до Європейського Суду не вимагає сплати судового збору. Єдині витрати, які може понести особа, це витрати на поштове відправлення та витрати на правову допомогу (оплату роботи адвоката).

Фактично, скаргу до ЄСПЛ може скласти будь-яка людина, формуляр скарги розміщено на офіційному сайті ЄСПЛ https://www.echr.coe.int/

Однак, об’єктивно кажучи, навіть досвідченому юристу не просто скласти юридично обґрунтовану скаргу до ЄСПЛ. Кажучи просто, Вам треба викласти дуже стисло і оптимально зрозуміло всі конкретні факти порушення Конвенції допущені судом або органом досудового слідства, що призвели до порушення прав людини і постановлення незаконного процесуального рішення, обґрунтувати, чому Ви не маєте іншого способу захисту Ваших прав, окрім звернення до ЄСПЛ.

Особливістю звернення до ЄСПЛ є те, що Європейський Суд або приймає Вашу скаргу, надає справі індивідуальний номер і витребовує у країни всі необхідні документи, або відмовляє в її прийнятті. При цьому, Ви можете навіть не дізнатись, що Ваша скарга повернена і провадження по ній не відкрито.

В нашому адвокатському об’єднанні вартість правничої допомоги, щодо складання та подання скарги до ЄСПЛ становить від 500 – 1000 Євро в залежності від складності справи. Бувають випадки, коли вартість може бути збільшена з урахуванням обсягу матеріалів, що необхідно опрацювати та надзвичайної складності справи. Наприклад, нами подавалась скарга у кримінальній справі обсягом в 20 томів, по справі особу незаконно обвинувачували у вчинені ряду особливо тяжких злочинів, при цьому все досудове слідство було пронизано грубими порушеннями прав людини закріплених у Конвенції. Звичайно , що в такому випадку лише складання скарги зайняло близько місяця ретельної роботи адвоката, що вплинуло на збільшення загальної вартості правничої допомоги.